DE DOCHTERS VAN DE BANK

De ABN Amro bank heeft 38 dochtermaatschappijen. De meest opvallende in Nederland zijn: ABN AMRO Hypotheken Groep: Gespecialiseerd in het verstrekken van hypotheken. Een van de grootste in Nederland. Bedient klanten met de merken Florius en MNF Bank. Direktbank is in oktober 2011 samengevoegd met AAHG. International Card Service: Creditcardverstrekker. Grootste uitgever van Visa Cards in ­Nederland. Geeft ook MasterCard uit. Werkt onder andere ­samen met de Bijenkorf, ANWB, Heineken en BMW. ALFAM: Verstrekker van consumptief krediet en financial lease via ­Defam, Alpha Credit en Cred!vance. Biedt ook de mogelijkheid om via Green Loans duurzaam te investeren. Stater: Onafhankelijke dienstverlener voor de hypothecaire markt. Heeft ook vestigingen in Brussel en Bonn. MoneYou: Gespecialiseerd in online ­financiële diensten voor sparen, beleggen, lenen, verzekeren en hypotheken. Afgelopen 2,5 jaar onstuimig gegroeid. Heeft voor alle producten een app voor mobiel bankeren.
 
Bron: Anno Nu+.

 het schaakspel rond de krim
Recent zet de politieke turbulentie in Oekraïne en de mogelijke annexatie van de Krim door Rusland de toon in opkomend Europa. De situatie is nog volop in beweging, maar de vooruitzichten voor met name Oekraïne en Rusland zijn onzekerder geworden. Deze crisis kan echter ook gevolgen hebben voor andere landen in de regio. Desondanks verwachten we dat de groei in opkomend Europa in 2014-15 iets versnelt ten opzichte van 2013. Toen werd het laagste niveau sinds de kredietcrisis bereikt. Deze versnelling wordt allereerst gedragen door de export, vooral dankzij het herstel van de eurozone, maar dit werkt ook door naar andere bestedingscomponenten. De divergentie tussen subregio’s en landen blijft echter groot. (Geo)politieke instabiliteit en marktonrust vormen de grootste risico’s, getuige de recente ontwikkelingen in Oekraïne, Rusland en Turkije. Een andere risico zou voortvloeien uit een eventueel tegenvallend herstel in de eurozone en andere ontwikkelde economieën.
 
Crisis op de Krim
De ontwikkelingen in de Oekraïne blijven snel gaan. Nadat de gewezen president Janoekovitsj eind november weigerde een associatieverdrag met de EU te tekenen, brak een periode van hevige onrust aan die na het aankondigen van een Russisch steunpakket verder verhevigde. Deze spanningen illustreren de scherpe verdeeldheid tussen het pro-Europese westen/noorden en het pro-Russische oosten/zuiden van het land. Ondanks internationale afspraken over vervroegde presidentsverkiezingen in mei werd Janoekovitsj eind februari door het parlement afgezet. Rusland reageerde met militaire interventies op de Krim, onder het mom van het beschermen van de Russische meerderheid op dit Oekraïnse schiereiland.

Inmiddels heeft de Krim zich onafhankelijk van de Oekraïne verklaard en heeft na het regionale parlement ook de bevolking van de Krim zich per referendum uitgesproken voor aansluiting bij Rusland. Rusland heeft eerder aangegeven de wens van de Krimbevolking te zullen accepteren. Het Westen voert de druk op Rusland op en werkt aan een ‘drietrapsraket’ op het vlak van sancties. Gesprekken over versoepeling van visa en handelsakkoorden zijn opgeschort en Rusland mag voorlopig niet bij de G8 en de OESO aansluiten. Als Rusland de druk niet van de ketel haalt, volgen deze week scherpere sancties zoals inreisverboden en het bevriezen van activa van individuen. Wanneer er dan nog geen de-escalatie plaatsvindt, behoren scherpere restricties op handels- en financiële stromen en een wapenembargo tot de mogelijkheden. We verwachten niet dat de sancties tot een volledige blokkade op energie-uitvoer zal leiden (à la Iran). Dat zou immers met fors negatieve externe ffecten gepaard gaan, vooral voor de EU die sterk afhankelijk is van Russische energie. 

Bron: ABN Amro Market Insights. Lees meer over dit onderwerp hier


 

 

Veilig betalen op internet

ABN Amro

Illustraties & infographics voor ABN Amro. ABN Amro Relevant is een jaarlijkse uitgave van het groot economisch tijdschrift van ABN Amro voor haar Preferred Banking klanten in een oplage van 360.000 exemplaren. Anno Nu+ is het interne magazine voor alle postactieven van ABN Amro en verschijnt 3 keer per jaar.

Opdrachtgever: MediapartnersGroup