FRIVOLITEIT BIJ DE INSPECTIE

"Het meest in het oog springend zijn deze keer de grafieken. Ik denk dat er geen ander land ter wereld is waar een overheidsinstantie een dergelijke gewaagde vormgeving hanteert, bij een rapportage die rechtstreeks het gevolg is van een artikel uit de grondwet. Bij alle grafieken zijn voorwerpen gebruikt die iets met school te maken hebben. De grafiek met de koffiekopjes en schoolkrijtjes zijn geestig en functioneel. Bij onderstaande grafiek hebben de vormgevers twee soorten appels gebruikt: ook een leuke vondst. Niet alle grafieken zijn even leesbaar, en bij sommige moet je lang kijken zien wat er staat. Maar de keuze van het beeldmateriaal en de opmaak als geheel maken veel goed." 

Bron: Onderwijs in grafieken.


 

De staat van het Onderwijs

Infographics voor het Onderwijsverslag 2011. Dit jaar publiceert de Inspectie van het Onderwijs voor het eerst een aparte samenvatting van het Onderwijsverslag. Hierin worden de belangrijkste ontwikkelingen uit het onderwijs van het afgelopen jaar gevisualiseerd in datagraphics.

Opdrachtgever:
De Inspectie van het Onderwijs
Fotografie: Vento Boreale