DYNAMISCHE TARIEVEN

Consumenten zijn duidelijk bereid hun wasmomenten aan te passen mits hen dat geld scheelt. Dat is de eerste uitkomst van twee slimme-netproeven van Enexis. De netbeheerder roept de politiek daarom op om flexibele energieprijzen mogelijk te maken. December 2012 begon Enexis met een slimme-netproef in de Muziekwijk in Zwolle, en daarna volgde begin dit jaar een vergelijkbare proef in Breda (Easy Street/Meulenspie). In beide pilotprojecten onderzoekt de netbeheerder of het energieverbruik van huishoudens is te sturen: is verbruik te verschuiven naar tijdstippen die het netwerksysteem beter uitkomen? Met het spreiden van piekvraag kan immers een netverzwaring worden voorkomen, is het idee daarachter.

Ook moeten deze pilots inzicht geven in hoeverre consumenten eigenlijk open staan voor flexibel energieverbuik: zijn milieu, gemak of geld reden voor hen om op andere momenten dan 'gebruikelijk' energie te gebruiken? Voor de proeven zijn woningen in nieuwbouwwwijken uitgerust met een energiecomputer die toont wanneer energieverbruik het meest duurzaam of goedkoop is, en daarbij let op huidige en verwachte productie. Deze is gekoppeld aan een slimme meter. Verder zijn de woningen voorzien van zonnepanelen en een slimme wasmachine, die aan te zetten is op momenten van voorkeur, bijvoorbeeld als zonnepanelen op het dak veel kilowatturen leveren. Binnen de proef levert Greenchoice dynamische tarieven, die elke twee uur variëren. De energieprijs wordt bepaald door drukte op het net en het beschikbare aanbod van energie. In totaal doen 239 huishoudens mee aan de twee proeven. 

Twee promovendi van de TU Delft en TU Eindhoven, die ook verbonden zijn aan de innovatieafdeling van Enexis, bekijken binnen de pilots het gedrag van de deelnemers. De eerste ervaringen werden maandag gepresenteerd in de Nieuwe Kerk in Den Haag. "Je probeert dagelijkse routines te veranderen", licht promovendus Charlotte Kobus, verbonden aan de TU Delft, het uiteindelijk doel toe. Want als aangepast energiegebruik geen gewoonte wordt, kost het mensen buiten de context van een pilot al snel te veel moeite en bereik je geen blijvende gedragsverandering, benadrukt ze. "Routinegedrag is alleen te veranderen als mensen heel gemotiveerd zijn. Geld blijkt binnen de twee Enexispilots de belangrijkste motivator voor consumenten om hun wasmachine niet 's avonds, zoals meestal gebeurt, aan te zetten, maar op andere momenten gedurende de dag. Deelnemers in de proeven kunnen in hun energiecomputer aangeven of hun wasmachine moet inschakelen op momenten dat het energieaanbod duurzaam is, of als stroom het goedkoopst is. De meesten kiezen dan toch voor die "financiële feedback", zoals Kobus het noemt. Besparing op kosten blijkt dus uiteindelijk belangrijker te worden gevonden dan groene opwek om 'anders' te wassen. Overigens blijkt in Zwolle, waar de proef al wat langer loopt dan in Breda, het gebruik van de wasmachine wel het patroon van zonproductie te volgen -wat dus niet is ingegeven uit idealisme, maar kostenoogpunt. Kobus: "De avondpiek is weg, het verbruik verschuift. Het onderzoek betreft nu dus nog alleen het gedrag rondom het gebruik van een wasmachine. In een enquete zeggen deelnemers tegen de Enexisonderzoekers dat ze ook hun vaatwasser en droger op andere momenten zouden aanzetten als hen dat meer oplevert aan besparing. Kobus: "En een enkeling in de proef die een elektrische auto of fiets heeft, zegt ook nog het laden van zijn elektrische vervoermiddel aan te passen."

Bron: Ilse Kleijne, Energeia


Enexis Netwerk

Visuals voor Netwerk, het stakeholdermagazine voor Energiebedrijf Enexis. Het magazine biedt een inspirerende kijk in de wereld van Enexis. Netwerk informeert over de maatschappelijke context waarin Enexis opereert en de energiedilemma’s waarmee ze te maken krijgt.

I.s.m. Vento Boreale
Opdrachtgever: Scripta Communicatie
Art-direction: Marjolein Rams