HET FARMAHUIS

Vandaag, woensdag 22 mei, opent het Farmahuis zijn deuren. Het huis fungeert als virtuele ontmoetingsplaats op internet, waar iedereen met belangstelling in de geneesmiddelenzorg relevante informatie kan vinden en met de sector in contact kan komen.Het Farmahuis is een initiatief van Nefarma, de brancheorganisatie voor innovatieve geneesmiddelenbedrijven in Nederland. De vereniging wil een modern en toegankelijk platform bieden dat rijk is aan informatie over deze voor de gezondheidszorg belangrijke sector. Ook nodigt het huis uit tot een open uitwisseling van ideeën, gedachten en visies over onderwerpen die de (farmaceutische) zorg aangaan en waarover in de samenleving discussie wordt gevoerd. Het Farmahuis is een nieuw communicatiekanaal dat transparant, laagdrempelig, breed toegankelijk, gastvrij en kostenbewust is opgezet. “Wij willen laten zien waar de sector vandaag de dag voor staat en de dialoog aangaan over maatschappelijke vraagstukken”, licht directeur Michel Dutrée toe. “ In plaats van een dure en vaak tijdelijke campagne, hebben wij gekozen voor iets structureels, iets dat weliswaar in één keer staat als een huis, maar tegelijkertijd alle ruimte biedt voor aanpassing, uitbreiding en verbetering, ook op basis van de inbreng uit onze omgeving. Als sector die vanuit haar natuur bol staat van vernieuwing en vooruitgang, willen wij ook in onze communicatie innovatief zijn, met veel nadruk op interactie en ontmoeting.” Tegelijk met de ‘livegang’ ontvangen alle relaties van Nefarma de Farmahuis-gids, een zestien pagina’s tellend magazine met veel informatie over wat er allemaal in het huis te vinden is. Ook komen de ‘bouwers’ aan het woord.


Nederland staat bekend als het land dat niet wil betalen voor medicijnen

Hoogleraar Sander van Deventer hekelt farmavijandig klimaat. Prijsopdrijving. Machtsmisbruik. Chantage. De recente kritiek op de farmaceutische sector is niet mals. Reden voor hoogleraar Sander van Deventer om een tegengeluid te laten horen. ‘Dit zijn gevaarlijke en aantoonbaar onjuiste gedachten.’

Even is hij hier, maar Sander van Deventer brengt een groot deel van zijn tijd door in het buitenland. “Alle belangrijke ontwikkelingen op farmagebied spelen zich buiten Nederland af.” Dat heeft, zegt hij, alles te maken met het farmavijandige klimaat hier. Zo beschuldigde AMC-bestuursvoorzitter Marcel Levi de farmaceutische sector in NRC Handelsblad onlangs van prijsopdrijving en het vermarkten van de wanhoop van zieken. Wouter Bos, bestuurder van het VUmc, betichtte de farma een paar dagen later in het Parool van nodeloze prijsopdrijving, enorme winsten en een agressieve wijze van onderhandelen. Van Deventer heeft zich er behoorlijk over opgewonden. “Normaal ben ik niet zo activistisch, maar dit kon ik niet laten passeren.” In een ingezonden brief aan NRC maakte hij korte metten met de uitlatingen. “Er zit een foute gedachte achter de kritiek van de ziekenhuisbestuurders op de hoge medicijnprijzen. Zij suggereren dat er sprake is van een samenzwering om dure en niet-werkzame geneesmiddelen voor veel geld te verkopen. Die gedachte is niet juist en bovendien gevaarlijk voor Nederland.” 

Van Deventer staat al jaren met een been in het ziekenhuis en het andere in het bedrijfsleven. Als kind al wilde hij dokter worden. Mensen beter maken leek hem fantastisch – en dat is het ook. “Om patiënten met maag-, darm- en leverziekten te behandelen moet je veel met je handen doen, met scopen en andere technologisch geavanceerde apparatuur. Dat heb ik altijd erg leuk gevonden. Maar wat ik nu doe – werken in het grensgebied van geneesmiddelenontwikkeling en het behandelen van patiënten – is nóg leuker. Met het ontwikkelen van baanbrekende geneesmiddelen kun je enorm veel voor patiënten betekenen, zowel voor hun gezondheid als voor hun levenskwaliteit. Dit is echt mijn passie.” Juist daarom maakt het hem zo boos dat farmaceuten worden weggezet als bad guys. “De critici vergeten voor het gemak dat de introductie en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen de behandelmogelijkheden de afgelopen jaren enorm verbeterd hebben. Aan een uitgezaaid melanoom ging je tot voor kort dood. Nu hebben we een geneesmiddel waarmee 20 procent van de patiënten overleeft. Lees hier het volledige artikel

Bron: Nefarma.nl


 

Nefarma

Infographics voor Nefarmade branchevereniging voor innovatieve geneesmiddelenbedrijven in Nederland. Welke branche geeft wereldwijd het meeste uit aan R&D? Over welke cijfers praten we? Welke nog niet zolang geleden dodelijke ziekten zijn succesvol aangepakt? Wat is de gestegen levensverwachting bij tal van aandoeningen?

Opdrachtgever: Nefarma