PLOUMEN ZET IN OP HANDEL PALESTIJNSE GEBIEDEN

Vooral politieke gevoeligheden rond het bezoek van de Nederlandse regering aan Israël en de Palestijnse gebieden – van 7 tot en met 9 december 2013 – haalden de landelijke pers. Ondertussen liet Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, zich informeren over de handelsmogelijkheden in het gebied. OneWorld volgde de minister tijdens deze bezoeken.

Zeventig organisaties, zoals bijvoorbeeld groente- en fruitproducent Hak, de Technische Universiteit Delft en waterbedrijf Vitens, bezochten de Westbank om de mogelijkheden te onderzoeken. Volgens minister Ploumen hadden zij een duwtje in de rug nodig om de kansen in deze gebieden te zien. Voor de Palestijnse ondernemers, in de sectoren water, energie, ICT en agro, food & technology, op hun beurt een unieke kans om contacten te leggen. De minister benadrukt het belang van deze handelsbevordering: “Ik kan me voorstellen dat dit één van de grootste missies is die ze ooit meemaakten.” De Nederlandse regering bevordert vrede niet alleen via politieke activiteiten, maar richt zich hiervoor ook op het verdienmodel van de Palestijnse gebieden. “En dus niet zozeer op een financiële bijdrage van de internationale gemeenschap.” Volgens Ploumen is dit een andere benadering dan voorheen en niet zonder obstakels: “Door het voortduren van het conflict zijn er problemen met de import en export naar het gebied. Daarnaast is er een enorme werkloosheid, maar tegelijkertijd een hoog opgeleide bevolking. Jongeren staan stil in hun ontwikkeling. Allemaal zaken die de economische vooruitgang belemmeren.”

Volwassen ICT-sector
De minister kijkt terug op een bezoek aan het moderne softwarebedrijf Asal. “Ik was onder de indruk van de relatieve volwassenheid van de ICT-sector. Ze zijn daar op de Westbank en zelfs in Gaza actief mee bezig. Het succes is te verklaren. De grensobstakels die agrofoodbedrijven bijvoorbeeld ondervinden, gaan bij dit product niet op. Het bedrijf dat we bezochten heeft ook veel internationale klanten. Toen het conflict de laatste keer oplaaide konden ze toch blijven werken.” Veel ondernemers zijn deze twee dagen negatief over zowel Israël als de Palestijnse Autoriteit. Ploumen laat zich er voorzichtig over uit: “Klachten over beide overheden heb ik zeker gehoord. Maar ondernemers zeggen ook: we geven het aan en daarna gaan we niet eindeloos mopperen. Ze willen kansen grijpen en niet de rol van slachtoffer aannemen.” Net als premier Rutte is minister Ploumen bescheiden over wat Nederland hieraan kan veranderen. “We spreken natuurlijk met beide landen over politieke kwesties die zich voor ondernemers in barrières vertalen.”

Bron: Michiel Ytsma, OneWorld


 

Colca Projectcreatie

Huisstijl en fotografie Colca. Projectcreatie, Journalistiek & Bedrijfsverhalenmoeilijke onderwerpen begrijpelijk, kritisch en optimistisch verwoorden. Met een focus op onderzoek en innovatie, duurzaamheid en (internationale) samenwerking.

Opdrachtgever:
Colca
Fotografie: Vento Boreale