OVER DE INSPECTIE

De missie van de inspectie is toezicht voor goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren. De Inspectie van het Onderwijs publiceert ieder jaar het Onderwijs verslag. Daarin rapporteert ze over de staat van het Nederlandse onderwijs. Het Onderwijs verslag wordt feestelijk gepresenteerd aan pers en publiek. Alle scholen en besturen ontvangen een exemplaar. Het OV is het belangrijkste product van de inspectie en wordt veelvuldig als naslagwerk gebruikt. In april 2012 verscheen het Onderwijsverslag dat rapporteert over de kwaliteit van het onderwijs in 2010/2011. Het eerste exemplaar werd overhandigd door de inspecteur-generaal Drs. Annette Roeters aan de minister van Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Marjan van Bijsterveldt-Vliegenthart.

Bron:Inspectie van het Onderwijs


De Inspectie van het Onderwijs

Grafisch ontwerp en visuele communicatie alle publiciteitsmiddelen van de Inspectie van het Onderwijs; brochures, rapporten, internetapplicaties, jubileumuitgaven, stroomschema's en infographics. Ankerpunt is het het jaarlijkse onderwijsverslag getiteld De Staat van het Onderwijs.

Opdrachtgever:
De Inspectie van het Onderwijs
Fotografie: Vento Boreale