OVER het onderwijsverslag

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Het Onderwijsverslag beschrijft elk jaar positieve en negatieve ­ontwikkelingen in het stelsel. Het bevat ook aanbevelingen voor verbeteringen. Het niveau van het onderwijs in Nederland is in vergelijking met andere landen goed. De meeste leerlingen en studenten krijgen onderwijs van voldoende of goede kwaliteit. Een aantal positieve ontwikkelingen die de inspectie eerder signaleerde, zet door in het schooljaar 2010/2011: er zijn minder (zeer) zwakke scholen en opleidingen; meer leerlingen gaan naar hogere vormen van onderwijs en daardoor stijgt het opleidingsniveau;de leerprestaties in het basisonderwijs stijgen licht en er zijn opnieuw minder voortijdig schoolverlaters in het middelbaar beroepsonderwijs. Niettemin kan en moet het Nederlandse onderwijs beter. De verschillen tussen scholen zijn te groot, ­waardoor niet alle leerlingen dezelfde kansen krijgen. Het onderwijs kan verbeteren op de volgende punten: het didactisch handelen van een deel van de leraren, zodat meer maatwerk mogelijk is voor laag- en hoogpresterende leerlingen en studenten; de ondersteuning van kwetsbare groepen leerlingen en studenten; de zorg vanuit besturen voor de kwaliteit van de onderwijspraktijk en voor de naleving van wet- en regelgeving; de prestaties van sommige kleine scholen en opleidingen. Ter gelegenheid van het Onderwijsverslag 2010/2011 lanceert de Onderwijsinspectie een themawebsite. Op deze website staan de hoofdlijnen uit het verslag, dat de inspectie vandaag publiceert. Bekijk Hier de themawebsite.


De Staat van het Onderwijs

Grafisch ontwerp, art-direction en infographics voor het Onderwijsverslag 2011. Dit jaar publiceert de Inspectie van het Onderwijs voor het eerst een aparte samenvatting van het Onderwijsverslag: de hoofdlijnen. Hierin worden de belangrijkste ontwikkelingen op een rij gezet.

Opdrachtgever:
De Inspectie van het Onderwijs
Fotografie: Vento Boreale