OVER DE WOT

In 2011 is het bijna tien jaar geleden dat de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) van kracht werd. Nu, een decennium verder, is het goed terug te kijken op hoe het is gegaan met het onderwijstoezicht vanaf de inwerkingtreding van de WOT. Hoe heeft het toezicht zich ontwikkeld? Welke gevolgen heeft dat gehad voor de mensen en de organisatie? Wat kunnen we daarvan leren? De WOT is de eerste wet die specifiek het onderwijstoezicht regelt. In de jaren negentig van de vorige eeuw werden de maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs en het onafhankelijk toezicht daarop snel groter. De Inspectie van het Onderwijs ontwikkelde zich van een toezichthouder die – kort gezegd – vooral landelijke evaluaties deed tot een toezichthouder die de kwaliteit van het onderwijs beoordeelde op de afzonderlijke scholen en instellingen en die de resultaten daarvan in de openbaarheid bracht. In feite was de WOT de formele vastlegging van deze ontwikkeling. In 2011 bestaat de inspectie bovendien 210 jaar. Tien jaar geleden keek de inspectie al terug op tweehonderd jaar inspectiehistorie, en meer specifiek op de jaren negentig van de vorige eeuw, een periode waarin de rol van de inspectie ingrijpend veranderde. We zijn inmiddels tien jaar verder en het zou een understatement zijn als we zouden zeggen dat de tijd niet heeft stilgestaan. Reflectie op de eigen geschiedenis stelt een organisatie in staat verder te groeien. Ook daar hopen wij als inspectie dat deze beschrijving van de laatste tien jaar toe kan bijdragen. Download Hier de publicatie als PDF.

Selectief en slagvaardig | Werken met de wot

Grafisch ontwerp en art-direction jubileumpublicatie Selectief en Slagvaardig, werken met de WOT. Uitgave in het kader van het 210 jarig jubileum van de Inspectie. De WOT is de eerste wet die specifiek het onderwijstoezicht regelt. Dit lustrumboekje geeft een overzicht van de wet in de periode 2000 - 2010.

Opdrachtgever:
Inspectie van het Onderwijs
Fotografie: Vento Boreale