KRIMP ALS RODE DRAAD

In dit Sociaal Rapport 2010 worden gegevens gepresenteerd over de leefsituatie van de Groninger bevolking. Het rapport geeft inzicht in de stand van zaken, ontwikkelingen en toekomstverwachtingen in het sociale domein. Aan het begin van ieder hoofdstuk worden de belangrijkste kernpunten per thema samengevat. Het Sociaal Rapport 2010 heeft als doel het aanreiken van (statistische) informatie ten behoeve van provinciaal, regionaal en lokaal beleid in het sociale domein en aanpalende terreinen.Behalve algemene informatie over de stand van zaken in het sociale domein beoogt het voorliggende rapport feitelijke informatie te geven die gebruikt kan worden bij het ontwikkelen van visie en beleid op het thema bevolkingsdaling.In het voorliggende hoofdstuk worden de kernpunten van ieder hoofdstuk op een rij gezet, met als rode draad eventuele verschillen tussen de regio’s die met bevolkingsdaling te maken hebben en de regio’s waar dit niet het geval is. Download het rapport Hier als PDF.


sociaal rapport provincie groningen

Grafisch ontwerp en art-direction sociaal rapport Provincie Groningen 2010, getiteld 'Weten Waar We Staan'. Visualisatie van het sociale leefklimaat van de provincie Groningen. Het rapport geeft inzicht in de stand van zaken, ontwikkelingen en toekomstverwachtingen in het sociale domein. Hoofdthema in de publicatie is het thema krimp.

Opdrachtgever:
Provincie Groningen
Fotografie: Vento Boreale