GRIJZE EN GROENE DRUK

Het Sociaal Rapport 2006 geeft inzicht in de stand van zaken, ontwikkelingen en toekomstverwachtingen in het sociale domein. In het begin van ieder hoofdstuk worden de belangrijkste kernpunten per thema samengevat. In dit hoofdstuk worden deze kernpunten op een rij gezet, met als rode draad de invloed van groene en grijze druk op de ontwikkeling van de Groningse samenleving in de nabije toekomst. Hierbij gaat het om de sterke toename van het aantal ouderen, de afname van het aantal jongeren en de daaraan gekoppelde veranderende verhouding tussen de werkende groep en de niet-werkende groep in de Groningse samenleving. Hoofdthema is Groene en grijze druk. Wat kunnen we de komende decennia in de provincie Groningen verwachten aan groene en grijze druk? Dat wil zeggen, hoe verandert de verhouding tussen het werkende en het niet-werkende deel van de Groningse bevolking? Groene en grijze druk worden onder andere bepaald door ontwikkelingen in de bevolkingsopbouw.


 

Sociaal Rapport Provincie Groningen

Grafisch ontwerp en infographics Sociaal Rapport Provincie Groningen 2006 getiteld Weten Waar We Staan. De publicatie toont de leefsituatie van de inwoners van de provincie Groningen. De Sociale Agenda formuleert nav van de gegevens uit het rapport het sociale beleid voor de komende jaren.

Opdrachtgever: Provincie Groningen ism CMO
Fotografie: Joost van de Werf