meedoen aan de samenleving

De rode draad in de Sociale Agenda 2009-2012 is "Meedoen aan de samenleving". De Provincie Groningen wil voorkomen dat er Groningers aan de zijlijn komen te staan. De agenda is opgedeeld in drie programmalijnen: jeugd, participatie & volksgezondheid en wonen-welzijn-zorg. Wij hebben gekozen voor een stimulerend beleid, waarbij samenwerking met andere partners voorop staat. We zetten het gebiedsgericht werken met gemeenten niet alleen voort, maar we intensiveren het ook door meer geld beschikbaar te stellen en van zes naar acht gebieden te gaan. Aan de hand van de thema's uit de Sociale Agenda en de lokale knelpunten kiezen de gemeenten en provincie de onderwerpen uit waaraan zij de komende jaren willen werken. Zij werken dit uit in gebiedsprogramma's. Naast het gebiedsgericht werken blijven er thema's die wij provinciebreed oppakken. Ook is er in het beleid ruimte om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen.


Sociale Agenda 2009-2012

Grafisch ontwerp en art-direction sociale Agenda Provincie Groningen 2009-2012. Visualisatie van het beleidsplan het sociale leefklimaat van de provincie Groningen. Het rapport geeft inzicht in de stand van zaken, ontwikkelingen en toekomstverwachtingen in het sociale domein van de provincie. De Sociale Agenda formuleert nav van de gegevens uit het rapport het sociale beleid voor de komende jaren. In de nota is tevens de Jeugdmonitor Groningen opgenomen.

Opdrachtgever:
De Provincie Groningen
Fotografie: Joost van de Werf