urban gro lab

Het Urban Gro Lab is een initiatief van de Gemeente Groningen en de vakgroep Planologie van de Rijksuniversiteit Groningen. De stad Groningen wordt door het laboratorium gebruikt als proeftuin voor hoogwaardig toegepast onderzoek dat zich op actuele ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken. Het lab wil zo een bron van kennis en inspiratie zijn voor de leefbare stad van de toekomst, waarin wetenschap en praktijk worden verweven in een dynamisch stedelijk experiment. In Proeftuin Groningen gaan innovatie en ruimtelijke transformatie traditioneel hand in hand met een hoge leefbaarheid en kwaliteit van de stedelijke omgeving. In het Urban Gro Lab wordt gewerkt aan actuele vraagstukken die in de stad spelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de in de stad aanwezige kennis en expertise op het gebied van urbanisme. Het Urban Gro Lab is een living lab dat zich midden in de stedelijke dynamiek van Groningen begeeft om ruimtelijke onderzoeken, plannen en innovatieprocessen te integreren in een publiek-privaat-maatschappelijke netwerkbenadering. Het lab biedt een kader voor gebruiksgerichte planning, door het verbinden van verschillende actoren, belanghebbenden, onderzoeksgebieden en de lokale overheid. Tevens zullen verschillende activiteiten gaan plaatsvinden om dit te realiseren. De stofwisseling en het DNA van Groningen staan hierbij centraal. Op gebieden als energie en mobiliteit wordt in het Urban Gro Lab baanbrekende kennis opgedaan en verzameld, zodat deze Proeftuin voor ruimtelijk toegepast onderzoek een waardevolle bijdrage kan leveren aan de stad van de toekomst.


let's gro festival
Nieuw elan voor een eigenzinnige stad als Groningen is voortdurend nodig. Want hoe willen we met elkaar omgaan met de snel veranderende maatschappij, de steeds breder gedeelde wens en noodzaak om duurzaam en verantwoord om te gaan met onze omgeving, de veranderende rol van de overheid, de gevolgen van de economische crisis, veranderingen in de zorg en het sociale stelsel, de plek in de stad voor jeugd en ouderen, de functie van de binnenstad in tijden van internet, de steeds internationaler wordende (studenten-)stad. Of anders gezegd: wat zijn voor ons als Stadjers onder elkaar onze ambities als slimme, energieke en levendige stad…? En hoe willen wij dat de stad er over 10, 20 jaar uitziet? Samen en van onderop de Stad inspireren en nieuwe energie aanboren. En vooral om Groningers elkáár te laten inspireren. www.letsgro.nl

 

UrbanGroLab.

Huisstijl UrbanGroLabeen initiatief van de Gemeente Groningen en de vakgroep Planologie van de Rijksuniversiteit Groningen. De stad Groningen wordt door het laboratorium gebruikt als proeftuin voor hoogwaardig toegepast onderzoek dat zich op actuele ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken. Het lab wil zo een bron van kennis en inspiratie zijn voor de leefbare stad van de toekomst, waarin wetenschap en praktijk worden verweven in een dynamisch stedelijk experiment.

Opdrachtgever:
Gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen